خانه / کتاب‌هایش / آمادة چاپ / پلی برای فاصله‌ها

پلی برای فاصله‌ها

معرفی کتاب" همه زیبا هستند"(مجموعه فیلم‌نامه کوتاه)

کتاب“همه زیبا هستند”در بردارنده ۲۹ فیلم نامه کوتاه اصلی و اقتباسی است که توسط محمد حسن ارجمندی نگاشته شده است. این فیلم نامه ها غالباً دربردارنده مضامین فرهنگی و اخلاقی است. نگارنده در پی نگارش و ساخت چند فیلم کوتاه (آثاری همچون احساس مشترک، همه زیبا هستند ، زود قضاوت نکن و غیره) …

بیشتر بخوانید »