خانه / کتاب‌هایش / چاپ شده / بخشی از کتاب " خدا و رایانه" : مطلب بازیابی(Restore)

بخشی از کتاب " خدا و رایانه" : مطلب بازیابی(Restore)

*   بازیابی(Restore):در صورتی که کاربر  فایل یا پوشه‌ای را به اشتباه با دستور Deleteروانه سطل زباله کند یا بعد از حذف، تشخیص دهد که به حضور فایل نیاز دارد، با دستور بازیابی آن را به محل قبلی خود بازمی‌گرداند.

*   حذف کلی(Empty Recycle Bin) : در صورتی که کاربر، اطمینان حاصل کند که دیگر به حضور فایل‌های موجود در سطل نیاز ندارد با دستور “حذف کلی” آن‌ها را به طور کلی از رایانه حذف می‌کند.البته یک تبصره در اینجا وجود دارد: در مواقع خاص ممکن است فایلی با دستور حذف کلی از سطل زباله پاک شود و مدتی بعد کاربر به حضور فایل حذف شده نیاز داشته باشد، در این صورت  با نرم‌افزاربازیافت(Recovery) می‌توان فایل‌های پاک شده را به رایانه بازگرداند .

شایان ذکر است :

*   دستور حذف، تنها دستوری است که رایانه پیش از اجرای آن از کاربر می پرسد که «آیا اطمینان دارد که فایل یا پوشة انتخاب شده باید حذف شود؟» و در صورتی که کاربر، دکمة آری (Yes)را بفشارد، فایل حذف می‌شود .

*   دستور Shift+Delete، بدون بردن فایل انتخاب شده به سطل زباله، آن را  به طور کلی از رایانه حذف می‌کند. این دستورِ میانبر، زمانی اجرا می‌شود که کاربر از حذف کلی فایل یا پوشة انتخاب شده، اطمینان کامل داشته باشد .

از دو دیدگاه می‌توان به کارکرد سطل زباله(Recycle Bin) و دستورحذف(Delete) در رایانة هستی نگریست.

*   دیدگاه کرداری :اگر فایل‌های انسانی در هنگام اجرا(در زمان حیات)،در مسیر شكوفايي گام بردارند، کاربر هستی به ازای هر گامِ «فرابرنده»، آنها را ده گام بالا می‌برد و در صورتی که در مسیر ضدشكوفايي قدم بردارند، به ازای هر قدم«فروبرنده»، آنها را یک قدم پایین می‌راند. حال اگر فایل به اشتباه و ناکارآمدی قدم‌های فروبرنده‌اش پی ببرد، کاربر هستی قدم‌های فروبرندة او را با دستور «حذف»، از میان می‌برد و او را با دستور «بازیابی(Restore)» به جایگاه قبلی خود(پیش از حرکت فروبرنده)بازمی‌گرداند و شرایط برداشتن گام‌های فرابرنده را برای او فراهم می‌کند. هرچند بار که این روند ادامه یابد و فایل انسانی قدم فروبرنده‌ای بردارد و پشیمان شود، کاربر هستی، قدم‌های فروبرندة او را حذف می‌کند و او را به جایگاه قبلی‌اش بازمی‌گرداند. کاربر به فایل‌های خود هماره می‌گوید:

درگه ما درگه نومیدی نیست……………………….صدبار اگر توبه شکستی، بازآی 

شایان ذکر است جابجایی فایل‌های انسانی – اعم از صعودی و نزولی- به سه دسته «درون‌پوشه‌ای»، «درون درایوی» و «برون درایوی» تقسیم می‌شود.

*   دیدگاه جایگاهی :کاربر یگانة هستی، هر درایو(Drive)را به دسته‌ای خاص از فایل‌های رایانة خود اختصاص داده و برای هر درایوجایگاه ارزشی خاصی در نظر گرفته‌است. به گونه‌ای که برترین درایو را به فایل‌های انسانی اختصاص داده و در هر درایو، پوشه‌هایی را به ترتیب سزاواری چیده و هر یک از فایل‌های انسانی را بسته به توانمندی‌های معنوی خود در یکی از این پوشه‌ها قرارداده‌است . فایل‌های انسانی در زمان اجرا(زمان حیات) – براساس توانمندی‌ها، کارها و تصمیم‌گیری‌های خود – در حال جابجایی در پوشه‌های این درایو  هستند. گاه به سبب مجموعه کردارهای نیک به پوشه‌های فراتر و گاه به سبب مجموعه کردارهای بد به پوشه‌های فروتر منتقل می‌شوند.

در خصوص جابجایی فایل‌های انسانی می‌توان به گروه‌بندی‌های زیر نیز رسید :

*    خالص‌شدگان :این گروه در حرکتی «درون درایوی» به بالاترین پوشه درایو انسانی یعنی پوشة خالص شدگان راه می‌یابند.

*   خلاص‌شدگان : این گروه به سبب برخورداری از بالاترین کیفیت اجرا، در حرکتی «برون درایوی از پوشة «خالص‌شدگان» و درایو انسان‌ها به درایو والاتری به نام درایو«خلاص‌شدگان» انتقال می‌یابند.

*  حیوان‌شدگان: این گروه که در روند نزولی خود در فروترین پوشه درایو انسان‌ها نیز نمی‌گنجند، کاهش کیفیت را به جایی می‌رسانند که کاربر رایانة هستی آنها را به درایو حیوان‌ها منتقل می‌کند. برخی از این افراد در فراپوشه‌های این درایو قرارمی‌گیرند و برخی آنچنان نزول می‌یابند که در فروپوشه‌ها جای می‌گیرند و از فایل‌های حیوانی نیز پست‌تر می‌شوند.(“اولئک کالانعام، بل هم اضل”-آیه۷ سوره اعراف)

*  رانده‌شدگان :برخی از فایل‌های انسانی در روند کاهش کیفیی، کار را به جایی می‌رسانند که از فروترین پوشه در درایو حیوان‌ها نیز رانده و با دکمة حذف(Delete) به سطل زبالة رایانة هستی فرستاده می‌شوند. این فایل‌ها(افراد) دو راه پیش رو دارند:

الف)اگر به روند کاهش کیفی خود ادامه دهند، کاربر رایانه هستی با دستور حذف کلی(Empty Recycle Bin) آنها رااز رایانه حذف می‌کند.

ب) اگر در جهت بازیافت کیفیت از دست رفته کوشش کند و آگاهی لازمرا به دست آورد، کاربر رایانة هستی تمام مسیر نزولی او را نادیده می‌گیرد و بی‌درنگ او را با دستوربازیابی(Restore)به پوشه نخست و گاه به پوشه‌ای بالاتر در درایوانسان‌ها بازمی‌گرداند .

      در خصوص فایل‌هایی که از رایانه حذف می‌شوند باید گفت، این فایل‌ها به ظاهر و برای تنبیه، از عرصة ظاهری رایانه هستی حذف می‌شوند تا پس از تحمل سختی‌های ناشی از دورماندن از درایو انسان‌ها و اندوه ناشی از حذف‌شدن توسط کاربررایانة هستی، با آگاهی از عواملی که موجب نزول آنها شده است، مورد رحمت بیکران او قرار‌گیرند. این‌جاست که کاربر مهربان رایانة هستی فرستاده‌های خود را برای راهنمایی و به راه بازگرداندن این فایل‌ها گسیل می‌دارد. او که خود طراح و به وجود آورندة این فایل‌ها و به سرنوشتشان دلسوزتر از ایشان است، با نرم‌افزاری مشابهنرم‌افزاربازیافت(Recovery)رانده‌شدگان را به عرصة رایانة هستی بازمی‌گرداند. 

درباره‌ی admin

حتما ببینید

کتاب گویای کمی باران تر روی سایت طاقچه

سایت طاقچه، کتاب گویای کمی باران‌تر را در گروه کتاب‌های صوتی خود عرضه کرد. این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *