خانه / در حوزه ادبیات فارسی

در حوزه ادبیات فارسی

چاپ مقاله‌ای از محمد حسن ارجمندی در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه زبان و ادبيات ايران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران را انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و مرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ با حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار کرد که مقالة «تاملي بر تاثير همگوني عناصر شعر بر گيرايي …

بیشتر بخوانید »

چاپ مقالة ادبی«طرح یک نظریه : ادبیات پایداری یا ادبیات آزادی»

مقالة ادبی«طرح یک نظریه : ادبیات پایداری یا ادبیات آزادی» نوشته محمد حسن ارجمندی درفصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) در شماره پاپی ۴۲، سال ۱۱، شماره ۴، زمستان ۹۷ چاپ شد. این مقاله که مستخرج از پایان‌نامة کارشناسی ارشد محمد حسن ارجمندی با عنوان «بررسی مفهوم پایداری در آثار …

بیشتر بخوانید »