فیلم نامه کوتاه " باور"

فیلم نامه “باور” یکی از فیلم نامه های اقتباسی محمد حسن ارجمندی است که از داستان کوتاهی با همین مضمون نوشته شده است.

فیلم‌نامه کوتاه باور

نویسنده اقتباسی: محمد حسن ارجمندی

  1. داخلی – روز- کلاس دانشگاه

دانشجویان زیادی در کلاس ریاضی نشسته‌اند و استاد در حال نوشتن دو مسئله روی تخته است. کلاس بزرگ است و تخته از دور دیده می‌شود و مسئله به درستی دیده نمی‌شود. در همین زمان یکی از دانشجویان به نام حمید را می‌بینیم که در حال چرت زدن است و چشم‌هایش بسته است و گاه سرش به طرفی می‌رود و به خود می‌آید و باز به خواب می‌رود.دانشجویان متوجه درس استادند و هیچ کس متوجه او نیست. استاد با نوشتن مسئله دوم اندکی رو به دانشجویان دربارة دو مسئله صحبت می‌کند و همة دانشجویان با تعجب به مسئله نگاه می‌کنند و هیچ کس آنها را یادداشت نمی‌کند. در همین زمان با پایان یافتن کلاس و برخاستن دانشجویان حمید از خواب می‌پرد. اندکی گیج است. به خود که می‌آید به تخته نگاه می‌کند و اول مسئله‌هایی را که استاد پای تخته نوشته است تار می‌بیند. چشمش را باز و بسته می‌کند تا دقیق‌تر ببیند. سپس با سرعت دو مسئله را روی کاغذ

می‌نویسد.

  1. داخلی- روز – کتابخانة دانشگاه

حمید هر دو مسئله را روی کاغذ نوشته است و با دقت به آنها نگاه می‌کند و از سخت و غیرقابل حل بودن آن خسته و کلافه شده است.

  1. داخلی- روز- کلاس دانشگاه

استاد وارد کلاس می‌شود و دانشجویان مقابل پای او می‌ایستند.استاد پای تخته می‌رود و گچ یا ماژیک برمی‌دارد تا درس را شروع کند.حمید دستش را بلند می‌کند.

حمید: ببخشید استاد مسئله‌های جلسه پیشو حل نمی‌کنید.

استاد : کدوم مسئله‌ها؟ ما مسئله‌ای برای حل کردن ندادیم.

حمید : چرا استاد، اون دوتا مسئله‌ای که آخر کلاس روی تخته نوشتید.

استاد(با تعجب): خب؟!

حمید : خیلی سخت بود ولی یکیشو حل کردم

همه دانشجویان با تعجب به او نگاه می‌‌کنند . استاد هم با تعجب او را مورد خطاب قرار می‌دهد.

استاد: چی کار کردی؟

حمید  که بار نگاه دیگران آزارش می‌دهد و گمان می‌کند که هر دو را باید حل می‌کرده است و همه از نابلدی او تعجب کرده‌اند.

حمید : هر کاری کردم دومی حل نشد.

استاد : اون دو تا مسئله جزء مسائل غیرقابل حل ریاضی‌اند.

حمید سرش را پایین می‌اندازد. خودش هم تعجب کرده است و همه با تحسین او را نگاه می‌کنند.

درباره‌ی admin

حتما ببینید

حضور در جشنواره طنین مسجد

در روزهای پایانی مرداد ۹۵ جشنواره فیلم و فیلم‌نامه کوتاه طنین مسجد در شهر گرگان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *